Soalan Lazim

Apakah Portal Pelanggan?
Portal Pelanggan adalah portal rasmi yang dikawalselia oleh Alam Flora Sdn. Bhd.. Portal Pelanggan menawarkan perkhidmatan pengurusan aduan atau maklumbalas secara dalam talian. Portal Pelanggan disediakan bagi memudahkan orang ramai menyampaikan sebarang permasalahan mereka secara online menerusi internet. Semua masalah yang diterima akan disampaikan juga secara online kepada organisasi pelaksana yang berkaitan.

Adakah saya perlu mendaftar untuk menggunakan Portal Pelanggan?
Untuk orang ramai tidak perlu.

Adakah saya perlu membayar untuk menggunakan perkhidmatan Portal Pelanggan?
Penggunaan Portal Pelanggan adalah PERCUMA kepada semua.

Perlukah saya menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memasuki Portal Pelanggan?
Anda tidak perlu mendapatkan perkhidmatan pihak ketiga untuk menggunakan Portal Pelanggan.

Apakah kelebihan penggunaan Portal Pelanggan?
Melalui penggunaan Portal Pelanggan aduan orang ramai boleh disalurkan secara elektronik kepada organisasi yang terlibat menerusi satu portal sahaja.

Bagaimanakah cara-cara mendaftar aduan melalui Portal Pelanggan?
Aduan boleh didaftar dengan mengisi borang online yang disediakan. Aduan berkenaan seterusnya akan dihantar secara elektronik kepada organisasi yang berkaitan.

Selain dari Portal Pelanggan, wujudkah kaedah lain yang boleh saya gunakan untuk melaporkan aduan?
Aduan boleh dimaklumkan menerusi pelbagai saluran Pelanggan klik disini untuk maklumat lanjut.

Adakah butir-butir aduan dirahsiakan?
Ya. Semua butiran aduan akan dirahsiakan daripada pengetahuan orang ramai, hanya pihak Alam Flora Sdn. Bhd. di organisasi terlibat sahaja yang mengetahuinya.

Adakah Portal Pelanggan menyediakan perkhidmatan 24 jam?
Ya. Orang ramai boleh menggunakan perkhidmatan Portal Pelanggan tanpa batasan waktu dan sempadan.

Adakah sesuatu aduan itu akan diberikan nombor rujukan?
Ya. Semua aduan akan diberi nombor rujukan aduan yang unik.

Bagaimana caranya menyemak status aduan?
Orang ramai yang telah mendaftar aduan mereka menerusi Portal Pelanggan boleh menyemak atau mengetahui kedudukan status perlaksanaan secara dalam talian dengan memasukkan nombor rujukan aduan bersama butiran sokongan kedua seperti No. Kad Pengenalan, nombor telefon atau alamat e-mel. Butiran sokongan kedua ini hendaklah didaftarkan semasa pendaftaran aduan asal.

Bolehkah status aduan itu dihantar melalui email?
Ya. Pengadu boleh mendapat kedudukan status perlaksanaan aduan mereka menerusi e-mel sekiranya butiran e-mel didaftar semasa pendaftaran aduan asal.

Adakah cara lain yang boleh dilakukan untuk membuat aduan selain daripada menerusi Pelanggan?
Sekiranya perlu orang ramai boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Awam disebarang organisasi yang terlibat dengan Portal Pelanggan melalui telefon fax dan sebagainya.

Bagaimanakah cara-cara untuk menjadi pengguna berdaftar Portal Pelanggan?
Sebarang permohonan untuk menjadi Pengguna berdaftar Portal Pelanggan hendaklah dimajukan terus kepada System Administrator Portal Pelanggan.

Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya lupa ID Pengguna dan Katalaluan saya?
Pengguna berdaftar boleh mendapatkan semula kata laluan dengan menghubungi terus System Administrator Portal Pelanggan.

www.alamflora.com.my
feedback@alamflora.com.my
General line: 603 2052 7922
Fax: 603 2052 8144
 
 
 
© Alam Flora Sdn. Bhd. 2014. All Rights Reserved.   Terms and Conditions of Use.